Over de opleiding tot Erkend Voetentrainer

Hallux valgus, metatarsalgie, knik-platvoeten, overpronatie of fasciitis plantaris; het zijn veel voorkomende voetklachten. Interventies bij voetklachten zijn veelal gericht op externe ondersteuning middels schoenen en steunzolen. 


Maar zijn we dan niet bezig met symptoombestrijding? Waarom behandelen we voeten niet zoals knie-, heup- of schouderklachten? Of beter nog, waarom nemen we de voeten niet altijd mee in de behandeling, aangezien stands- en bewegingsafwijkingen in de voeten doorwerken naar hoger in de keten?


Wij zien voeten, voetklachten en voet gerelateerde ketenklachten als het domein van de fysio- en oefentherapeut. Echter, in de reguliere opleiding en bijscholing zijn voeten onderbelicht. Daar willen we met deze opleiding verandering in brengen. 

We leiden je op tot Erkend Voetentrainer die zowel bij voetklachten als andere klachten, de voeten kan trainen. En daarbij  ook kennis heeft van verschillenden type schoenen en steunzolen, zodat je per cliënt een wel overwogen behandelplan kan opstellen en multidisciplinair kunt werken met podologen, podotherapeuten en podoposturale therapeuten.


Onze visie en werkwijze wijkt sterk af van podologen en podotherapeuten. Ons uitgangspunt is een actieve aanpak waarbij de cliënt zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar herstel. Mobiliseren en (functioneel) oefenen staan centraal.


Erkend Voetentrainer

Inhoud opleiding

Het traject tot Erkend Voetentrainer bestaat uit twee delen. In beide delen zijn praktijkdagen opgenomen, waarbij je in een kleine groep op locatie les krijgt.  


In het eerste deel behandelen we onder andere:


 • Wetenschappelijke context van voeten en voetentraining
 • Onze visie op voetentraining en het daaraan gekoppeld gerichte functieonderzoek 
 • Kennis van steunzolen en proprioceptieve zolen 
 • Kennis van zeven  meest voorkomende voet pathologieën  

Na het bestuderen van de theorie, het doen van allerlei praktische opdrachten en de praktijkdagen heb je onder andere de volgende vaardigheden ontwikkeld:


Voetentrainer opleiding Je kan een gedegen intake doen bij patiënten met voetklachten of aan voet gerelateerde klachten. 

 Je kan behandelgrootheden bepalen en een behandeldoel opstellen


In het tweede deel werken we met zeven  oefenprotocollen:

 • Hallux valgus
 • Hallux limitus/rigidus
 • Fasciitis plantaris
 • Centrale metatarsalgie
 • Morton’s Neuroom
 • Klauw- en hamertenen
 • Quintus varus (Kleermakers knobbel)

Deze oefenprotocollen  worden ingezet bij voetklachten of bij klachten elders in het lichaam. Na het doorlopen van de lesstof, het maken van praktische opdrachten en de praktijkdagen ben in je in staat om je diagnose  te vertalen naar een behandelplan waarin voetentraining een belangrijk onderdeel vormt.


Wil je meer weten over de leerdoelen van de opleiding? Download hier de leerdoelen.

Korte impressie van de opleiding tot Erkend Voetentrainer.

Opzet en studiebelasting

Online leren in je eigen tijd

De opleiding is online. Los van de praktijkdagen studeer en oefen je alles zelfstandig. We hebben hiervoor een besloten online leeromgeving ingericht. Ook heb je hier contact met je docenten en je medecursisten.


Gezamenlijke start

Om iedereen voldoende aandacht geven, start  de opleiding twee keer per jaar. Op 1 april en op 1 oktober. Dat betekent in de praktijk dat je met het online deel op ieder gewenst moment kan starten, maar dat de data voor de praktijkdagen gerelateerd zijn aan de twee startmomenten.


Praktijkdagen

Op de praktijkdagen behandel je eigen casussen en werk je met proefpersonen. Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 20.


Studiebelasting

Wij realiseren ons dat wij een pittige opleiding hebben ontwikkeld. We vragen echt wat van je, maar je krijgt er ook veel voor terug! Hou er rekening mee dat je met deze opleiding grofweg twee jaar bezig bent.

Dit is de studietijd:  


Deel 1: 9 maanden

Bij studie van 1 dagdeel per week, 3 praktijkdagen en 3 video bel lessen

Deel 2: 8 maanden

Bij studie van 1 dagdeel per week,  2 praktijkdagen, 6 video bel lessen

Opleiding Erkend Voetentrainer

Waarom Erkend?

Wij leiden je op tot Erkend Voetentrainer. We gebruiken het woord Erkend omdat we ons daarmee onderscheiden van therapeuten die (voet) oefeningen meegeven zonder dat zij door ons zijn opgeleid. 

Wij streven naar een eenduidige aanpak van voet- en houdingsklachten. Alleen dan kunnen we onze manier van werken op termijn valideren. Als een groot aantal Erkend Voetentrainers in het land actief is en volgens het protocol werkt, kan deze behandeling zich ontwikkelen en een plaats veroveren in ons vakgebied. 

De accreditatie van de opleiding door de verschillende organisaties als VvOCM,  LOOP, Keurmerk en KNGF garanderen daarbij de vereiste kwaliteit.