Talus test: zo voer je hem uit
12 mei 2021 
3 min. leestijd

Talus test: zo voer je hem uit

De talus test voer je uit in 2 fases: ruststand en bij een pronatie- en supinatiebeweging. In dit artikel vind je ze allebei.

Waarom is de talus test belangrijk?

Gary Ward, auteur van het boek “What the foot”, noemt de talus de ‘driver of the bus’. Hij bedoelt hiermee dat de talus niet alleen de gewrichtsketen in de rest van de voet bepaalt, maar ook de gewrichtsketen naar boven. De loodlijn vanuit het midden van de talus loopt over de 2e straal.

Een talus moet altijd kunnen endoroteren bij pronatie en tot de 4e straal kunnen exoroteren voor de supinatie. Als de talus deze bewegingen niet kan maken, heeft dit gevolgen voor de articulaire ketens en dus voor het gaan. Het is dus belangrijk dat je stand van de talus beoordeelt.

talus test

De talus

Hoe voer je de talus test uit in ruststand?

Laat de cliënt in zijn gewoontehouding staan. Je zit zelf op de grond, schuin voor en naast de voet

Palpeer de kop van de talus aan de distale kant (bij het naviculare) met je linkerhand in de zogenaamde snuitgreep, met je pink aan de bovenzijde.

Laat de cliënt het bekken linksom of rechtsom roteren. Als je de rechter talus test, moet je de mediale zijde van de kop van de talus prominenter voelen bij een linksom rotatie van het bekken.

Leg nu je wijsvinger op de mediale kop. Laat de cliënt linksom een rotatie met het bekken maken. Nu moet de talus aan de laterale zijde goed palpeerbaar zijn. Wanneer dit niet het geval is, vraag dan de cliënt verder te draaien. Palpeer met je duim. Houd de kop vast en laat de cliënt terugkeren naar de gewoontehouding.

Je hebt nu tussen duim en wijsvinger de kop van de talus. Pak een stift en leg die in het midden van de talus, haaks op de lijn tussen je duim en wijsvinger en bepaal het verloop van de stift. In de neutraalstand ligt de stift op metatarsale 2.

Wijst de stift meer naar mediaal? Dan is er sprake van endorotatiestand. Wijst de stift meer naar lateraal? Dan is sprake van exorotatiestand.

Hoe voer je de talus test uit bij een pronatie- en supinatiebeweging?

Het eerste deel van de test is gelijk aan het testen van de talus in de ruststand. 

Om de endorotatie van de talus te testen van de rechtervoet, vraag je je cliënt om het bekken linksom te draaien. Hierbij blijft de linkerknie gestrekt en zal door de beweging de rechterknie iets buigen.

MTP V en de laterale voetrand moeten contact houden met de ondergrond. Kijk tot hoe ver de endorotatie gaat. Pak hiervoor een stift en leg die in het midden van de talus – haaks op de lijn tussen je duim en wijsvinger – en bepaal het verloop van de stift. 

talustest

Endorotatiestand van de talus

Vervolgens laat je de cliënt het bekken rechtsom draaien. De rechterknie blijft gestrekt en de linkerknie zal door de beweging licht buigen. Het MTP I gewricht van de rechtervoet moet baldruk houden.

Kijk tot hoever de exorotatie komt. Pak weer de stift en leg die in het midden van de talus – haaks op de lijn tussen je duim en wijsvinger – en bepaal het verloop van de stift.

talus

Exorotatiestand van de talus

De stand en bewegingsuitslag van de talus is een indicatie voor het maken van pronatie en supinatie en voor de stand van de gewoontehouding. Een talus moet altijd kunnen endoroteren bij pronatie, tot de vierde straal en exoroteren voor de supinatie. Als de talus deze bewegingen niet kan maken, heeft dit gevolgen voor het gaan.

Staat de talus in ruststand in endorotatie, dan kan het voorkomen dat je bij de test niet meer endorotatie vindt, de talus staat in zijn eindstand van endorotatie. Een endorotatiestand van de talus moet terug te vinden zijn in de stand van het bekken en vervolgens in de thorax en hoofd in het transversale vlak. 

Kan de talus bij het testen van de mobiliteit niet naar exorotatie, dan is de supinatie verstoord. Staat de talus in ruststand in endorotatie en komt hij bij de test niet tot de middenstand, dan is er een probleem bij de resupinatie in de transitiefase van het gaan en vervolgens ook bij de afzet. 

Komt de talus wel voorbij de tweede straal maar niet tot de vierde straal, dan is de supinatie in afzetfase verstoord. 

Talus test video aanvragen

We hebben een video gemaakt van de talus test. Wil je deze hebben? Stuur dan even een e-mail naar info@wijvoetentrainers.nl. We delen hem graag met je!

De talus test is een belangrijk onderdeel van de opleiding Erkend Voetentrainer.

Over de schrijver
Cocky Hoogeveen: "Voeten zijn het fundament van het lichaam. Veel klachten aan het bewegingsapparaat zijn terug te leiden op de stand van de voeten. Toch wordt bijna alles getraind, behalve de voeten. De voetspieren worden dan lui. En dat is een gemiste kans. Want getrainde voetspieren zijn ontzettend belangrijk. Je voeten dragen bij aan de stand van je lichaam. En je lichaam draagt bij aan de stand van je voeten." Cocky Hoogeveen is een van de initiatiefnemers van het Kennis- en Opleidingscentrum voor Voet, Houding en Beweging. Vanuit dit kenniscentrum zijn de opleidingen voor Erkend Voetentrainers en Voetconsulent ontwikkeld.cocky@voetentraining.nl
Reactie plaatsen